tAnker1Kerkelijk centrum "Het Anker" is direct achter het kerkgebouw gelegen.  

Adres: Oosteinderweg 273a

 

 

 

TekeningBerghoefIn 1933 is op 31 oktober de Oosterkerk  van de Hervormde wijkgemeente Aalsmeer-Oost(einde) in gebruik genomen.  De voorgeschiedenis daarvan ligt enkele jaren eerder toen de noodzaak was ontstaan in Aalsmeer om  naast de Dorpskerk ook in Oosteinde een eigen kerkgebouw en predikant te mogen hebben. Reeds in 1931 was daarom de predikantsplaats Aalsmeer-Oosteinde gesticht waarin ds. H. van der Linde beroepen werd.

Architekt J.F. Berghoef heeft in 1932 een studieontwerp gemaakt van de eventueel nieuw te bouwen Oosterkerk, met rechts op de voorgrond de huidige pastorie.

Tot de ingebruikname van de Oosterkerk werd de zondagse eredienst gehouden in de veiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg (waar nu The Beach is).

Het kerkgebouw was in de dertiger jaren na de beurskrach van 1927 een houten gebouwtje, overgenomen vanuit Schoonhoven. De wijkgemeente ging van die tijd af sparen voor een nieuw gebouw. Het geld hiervoor werd echter in de vijftiger jaren gebruikt voor een nieuwe kerk in de Hornmeer, de Zuiderkerk en zodoende heeft  de Oosterkerk met enkele verbouwingen altijd de eenvoudige uitstraling van een noodkerk gehouden.

 

Wijk Oosteinde heeft in haar bestaan tot nu toe weinig predikantswisselingen gekend:

  • Ds. H. van der Linde van 1931-1948
  • Ds. J. Kramer van 1949-1975
  • Ds. J.B. Cats van 1976-1990  
  • Ds.C.G. Graafland, van 1991-2016

Deze sporadische wisselingen van voorgangers geven aan dat het in wijk Oosteinde of goed toeven is of zoveel te doen is dat men niet uitgewerkt raakt..

In 1963 werd het Anker als bijgebouw aan de kerk toegevoegd.

Het gaf de gemeente mogelijkheden voor allerlei doeleinden.

Als kosters en koster/beheerders van ’t Anker hebben achtereenvolgens dienst gedaan:

1933-1942            dhr. M. Verbeek
1942-1955            dhr. H. Bax
1955-1963            dhr. A.van Hees
1963                    dhr. W. Makking
1964-1969            dhr. E. Elderhuis
1969                    mevr. R. Kooy-van Ee als beheerster en dhr. W. Alderden en dhr. W. Bax als hulpkosters
1970-1997            dhr. T.H. Nap
1997-2015            Fam. Strooker