Kinder- en tienernevendienst :

Zondag 9 juni 2019

Hallo meisjes en jongens,

Op deze Pinksterzondag horen we uit Joël 3:1-5 God belooft zijn Geest

Vandaag is het Pinksteren.

God geeft zijn Geest aan alle mensen.
God, Jezus en de Geest zijn altijd in beweging.
Met zijn Geest wil God ook ons in beweging zetten.

Er is tienerdienst voor groep 3.

Tot zondag namens de kindernevendienstleiding, Jorie, Arina, en Gerard.

 

Zondag 16 juni 2019

Hallo meisjes en jongens,

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie.

In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel veel verschillende mensen.
Op deze zondag horen we uit Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat.

Er is tienerdienst voor groep 3.

Tot zondag namens de kindernevendienstleiding, Annemarijn, Kirsten, Karin, Irma, en Marielle.


Kerstviering Kindernevendienst 2016 | Foto's.

Kerst Oosterkerk 12Kerst Oosterkerk 13

met dank voor de foto's aan Jaap Maars


Kindermoment Paasdienst.

Hieronder jullie uitvoering in de Paasdienst:


Nevendienst gaat lammetjes kijken.

Wilt u meegenieten, klik hier voor de foto's in het fotoalbum en hieronder of hier naar een filmpje.


Kindernevendienst Special: PALMPASEN

 


 

 

Kindernevendienst

Groepssamenstellingen bij de kindernevendienst.

Groep 1 in de Bakboordzaal: kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool

Groep 2 in de grote zaal: kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool

Groep 3 op het podium in de grote zaal:  jongeren van klas 1 en 2 van de middelbare school


Speciaal voor de tienerkring

Op zondag 10 maart is het vernieuwde jeugdhonk geopend.Na twee maanden opruimen, schilderen en inrichten is het jeugdhonk klaar.

Onderstaande foto's geven een indruk van het resultaat.

Jeugdhonk20001Jeugdhonk10001