De mogelijkheid om een periodieke gift aan de Hervormde Gemeente Aalsmeer te doen zijn met ingang van 2014 verruimd.

Waarom een periodieke gift?

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U kunt een periodieke gift doen aan de kerk op de volgende wijze doen.

  • Een schriftelijke overeenkomst tussen de Hervormde Gemeente Aalsmeer en u
  • Een notariële akte

Om een periodieke gift te kunnen aftrekken gelden de volgende voorwaarden.

  • U hebt de gift laten vastleggen: de overeenkomst of akte
  • U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de Hervormde Gemeente Aalsmeer
  • Genoemde bedragen zijn elke keer ongeveer even hoog
  • U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de Hervormde Gemeente Aalsmeer, waarbij de gift natuurlijk stopt bij overlijden.

U mag verder in de overeenkomst of akte opnemen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt omdat u werkloos of invalide wordt: u voldoet dan nog steeds aan de voorwaarden.

Indien de looptijd van de overeenkomst korter wordt dan genoemde vijf jaar omdat u werkloos of invalide bent geworden mag u de betaalde bedragen aftrekken (Uiteraard niet de bedragen die u niet meer betaalt vanwege beëindiging van de overeenkomst.)