Naar laatste nieuws


aiudKerk

Sinds vele jaren zijn we als Hervormd Aalsmeerse gemeente verbonden aan de zustergemeente Felenyed in Roemenië. Grenzend aan het dorpje Aiud ligt Felenyed, waar de gemeente van Ds. Lörincz woont en waar ook het kerkje staat.

Sinds 2007 heeft de oude predikant Ds. Zoltan Lörincz plaats gemaakt voor zijn zoon Ds. Konråd Lörincz. Inmiddels kunnen we best zeggen dat het vertrouwde contacten zijn geworden.

 Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang en het renoveren van de dak- en torenconstructie van de kerk en het vervangen van de ramen van de kerk. Zo’n drie keer per jaar worden er in de gemeente van Felenyed ongeveer 70 voedselpakketten uitgedeeld onder de gemeenteleden die onder de armoedegrens moeten leven.We voelen ons als gemeente in Aalsmeer ook geestelijk verbonden met elkaar, elke zondag bidden we voor de zustergemeente in Aiud-Felenyed. Het is goed te weten dat we verbonden zijn in de naam van Jezus, ver weg en dichtbij en dat zij zich ook gedragen mogen weten door de Vaderhand van God.

Roemeniëcommissie

De motivatie van de Roemenië commissie die bestaat uit leden van de Dorpskerk, Oosterkerk en de Open Hof Kerk, is om met geestkracht en daadkracht er voor de gemeente in Aiud te zijn.Uw en jouw financiële steun is daarbij onontbeerlijk en stellen we zeer op prijs. En wij zullen die financiën met grote zorg beheren, zodat het op een verantwoorde wijze zal worden besteed.

 Bankrek.nr. NL81 RABO 0300 1488 01 “Aalsmeer helpt Aiud”.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter Casper van der Schilden, tel. 0297 36 74 99 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De samenstelling van de Roemenië Commissie:

Casper van der Schilden, voorzitter (Open Hof Kerk)
Vuurdoornstraat 9, 1431 RM Aalsmeer, tel. 0297-367499

Paul van de Boon, secretaris (Open Hof Kerk)
Rozenhof 59, 1431 RT Aalsmeer, tel. 0297-366833

Annie van den Broeck, penningmeester (Oosterkerk)
Wilhelminastraat 1, 1432 GA Aalsmeer, tel. 0297-327220

Hedwig Overbeek, commissielid (Dorpskerk)
Van Leeuwenhoekstraat 16, 1433 BM Kudelstaart, tel. 06-48935178

 

 Kleed Felenyed1


Laatste nieuws:


Hongaarse studenten in Franeker (Uit Transsylvanië, dus omgeving Aiud).

Tijdens ons verblijf in Franeker met Anke en Dionijs Brugman bezochten we een Simmerjûn-college, een lezing gehouden door Prof. Dr. Ferenc Postma buitengewoon hoogleraar aan de Károli Gásparuniversiteit in Boedapest:
“Wat zochten de Hongaren in het afgelegen Franeker?” Dit onderwerp sprak ons aan omdat we hierover in Aiud, onze Hongaars-Roemeense zustergemeente al gehoord hadden tijdens een lezing van ds. Konrad Lorinsz.

Franeker was van 1586 tot 1811 een universiteitsstad. De voornaamste reden voor de oprichting van de universiteit was “Christo est ecclesia”, voor Christus en Kerk.
In het 226-jarig bestaan van de Academie hebben er 1200 Hongaarse studenten gestudeerd, de meeste afkomstig uit het landsdeel Transsylvanië, waar dus Aiud in ligt. In de 17e eeuw (tijdens de contra-reformatie) zochten vele protestantse studenten uit het Zevenburgse gebied hun toevlucht in Franeker, waar de calvinistische theologie tot grote bloei kwam. De kerk, adel en vermogende patriciërs brachten grote offers om de verbondenheid met het West-Europese calvinisme in stand te houden. Beurzen maakten het mogelijk voor de studenten om hier te studeren.
Admiraal Michiel de Ruyter heeft in 1676 28 Hongaarse protestantse predikanten gered. Zij waren gevangengenomen door Rooms-Katholieke Oostenrijkers en zouden op de Spaanse vloot als galeislaven worden ingezet. Nog altijd worden er bij het graf van Michiel kransen gelegd als dank en ter herinnering aan deze heldendaad. Zo ook bij de graven van Hongaarse studenten in de Martinikerk te Franeker, aan wie men nog steeds herinnerd wordt door plaquettes aan het studentenhuis en schilderijen. Zo weten we ons niet alleen in het geloof maar ook historisch verbonden met de kerk in Hongaars Roemenië.

Namens de Roemenië-commissie, Casper en Marianne van der Schilden.

FranekerAiud

 


Paasgroet 2019

PaasgroetAiud2019

Liefe Gemeente in Aalsmeer!

Het is al weer Paasfeest. Wij hadden al een mooie Palmzondag, Goede Frijdag en nu wij voorbereiden voor morgen. 
Deze week hebben we ook de paketten voor weduwen gemaakt en doorgegeven. Zij waren blij en heel dankbaar.

Zij hebben mijn gevraagd om te danken aan jullie en om te wensen ook in zijn naam een gezegende Paasfeest en veel vreugde. 
Ik stuur fotos met de levensmiddelen wat hebben we gekocht voor pakketten. 

Wij zijn goed, jonges zij nu ook thuis en familie is zamen voor de feest.

Wij hopen dat bij jullie is ook alles goed, idereen gezond.

Wij wensen een heel mooie feest, ook mooie kerkdienst en veel zegen in de familie ook.

Haartelijke groeten van 

Koni, Ildi, Péter en Dávid

PasenAiud2019


Eva is geopereerd.

Roemenië - Deze week kregen we bericht van Konrad dat Eva op 14 februari geopereerd is. De operatie is goed gelukt en na het verblijf in het ziekenhuis in Duitsland mocht zij afgelopen vrijdag weer terug keren naar haar familie thuis. Zij verkeert in goede staat en is heel dankbaar voor alle vrienden die deze operatie hebben helpen bekostigen. De dochter van Eva, Kinga, heeft een dankbrief geschreven, waar nu een stukje uit volgt:

“Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de Vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus.” Filip. 4: 6-7  
Verbonden in sterk geloof wil ik ieder bedanken die de moeite heeft genomen om mijn moeder financieel  te helpen om geopereerd te worden. Bedankt ook voor alle gebeden. Ik wens alle broeders en zusters veel gezondheid en vreugde toe en een mooi leven zonder moeilijkheden. Veel dank aan de broeders en zusters in Aalsmeer voor het medeleven en voor de financiële steun.                       
Hartelijke groeten, Kinga Kerekes, dochter van Eva.”

De kerkelijke gemeente van Aiud, de Gereformeerde gemeenten uit de hele provincie en het hele kerkdeel van Transylvanië hebben samen met de gemeente Aalsmeer  € 17.000,00 verzameld, ongeveer de helft van de kosten van de operatie.

We zijn blij en dankbaar voor dit bericht  en blijven Eva en de gemeente te Aiud-Felenyed opdragen in gebed.
Namens de Roemenië-commissie, Casper en Marianne v.d.S.

 RoemenieEva3  RoemenieEva1  RoemnieEva2Kerstgroeten aan de gemeente te Ajud, Roemenië

Namens de Dorps-en Oosterkerk en de Open Hof Kerk sturen we Kerstgroeten naar de gemeente van Aiud en wensen we de leden daar een Gezegend Nieuwjaar.
Ook deze maand kunnen de gemeenteleden kerstpakketten uitdelen aan behoeftige bejaarden en gezinnen.
Zeker nu de winter is ingevallen zal deze aanvulling op de levensbehoeften van harte welkom zijn. 

We wensen hen al het goede en Gods nabijheid toe voor het volgende jaar. 

De Roemenië-commissie.


JubileumReformatie


Kerstgroet uit Aiud-Felenyed, Roemenië  -  25 december 2016

Kerstgroet Aiud 2016


Pinkstergroet uit Aiud-Felenyed, Roemenië  -  15 mei 2016

PinksterzegenuitAiud2016 3


Paasgroet uit Aiud-Felenyed, Roemenië  -  maart 2016

Ajud Pasen2016 11

In een kort briefje bedanken Konrád en Ildikó namens de gemeente te Aiud-Felenyed voor de Paaskaart en de pakketten die zij namens onze gemeente  gereedmaken en uitdelen konden.
Zij lieten weten dat ze veel aan de gemeente te Aalsmeer denken en wensen ons Gezegende Paasdagen met mooie kerkdiensten en veel gezelligheid met familie en gemeenteleden toe.

Namens de Roemenië-commissie: Casper van der Schilden

P 20160322 103307 P 20160322 105021 P 20160322 105142


Roemenië  Aiud-Felenyed. maart 2016

Deze maand kregen we een brief van Konrád en Ildikó, Het predikantenechtpaar uit Aiud.
Gelukkig gaat het goed met de familie Lõrincz. Zij schreven dat het minder goed gaat met het meisje dat enkele jaren geleden al problemen met haar nieren had. Zij is voor onderzoek naar Hongarije, ook haar vader is ziek. Zij proberen de familie te helpen waar nodig is.

Men is bezig aan de bouw van een mortuarium op de begraafplaats. Het dak zit er op en zodra het weer het toelaat kan men verder werken. Zie foto’s! Konrád liet ook weten dat ze deelnamen aan een conferentie in Hongarije ter voorbereiding van 500 jaar reformatie. En volgend jaar hebben Aiud en Aalsmeer al 25 jaar contact met elkaar! Misschien leuk om te vieren?

We krijgen de hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst van Konrád, Ildikó en de gemeente van Aiud.

De Roemenië-commissie heeft een Paasgroet uit naam van de kerken van Aalsmeer gestuurd.

Namens de Roemenië-commissie, Casper van der Schilden.

Ajud Pasen2016 01  Ajud Pasen2016 02

Ajud Pasen2016 03

 


Van de Roemenië-Commissie.aiudKerk

Februari 2016

Naar aanleiding van een vraag waar de Roemenië-Commissie voor staat volgt hierbij een kleine uiteenzetting over historie en doelstelling.

Toen in 1990 in de hervormde kerk van Aalsmeer  het verlangen groeide om zich in te zetten voor een zustergemeente in het buitenland kwam Professor van de Beek, die regelmatig in Roemenië vertoefde, met het voorstel contact te zoeken met ds. Zoltan Lörincz en zijn vrouw Trudy in Aiud. In april/mei 1992 vond de kennismakingsreis plaats.

Sinds die tijd werden er regelmatig transporten naar Aiud geregeld, vrachtwagens vol kleding en voedsel gingen richting Roemenië. Er werden in Aalsmeer collectes en benefietconcerten, rommelmarkten gehouden. Na drie jaar was de grootste nood gelenigd en werkte men aan de restauratie van kerk en verwarming. In 1996 kwam een groep jongelui voor een korte vakantie naar Nederland.

Inmiddels heeft de zoon van Zoltan, Conrad, zijn vader als predikant opgevolgd. Conrad en Ildicó leven van de gaven van de gemeenteleden(vrije bijdrage) en aangezien de mensen arm zijn kun je je voorstellen dat er voor het predikantengezin niet veel overblijft, in de winter krijgen ze van de kerkelijke gemeente bonnen die zij in de zomer kunnen verzilveren. Ildicó heeft een aantal jaren een boekwinkeltje naast haar baan als lerares gerund, maar door de crisis en opkomst van e-reader, internet, etc. heeft zij het winkeltje doen sluiten. Er wordt nu lavendel op een stukje land verbouwd en de oogst wordt verkocht.
Voor  onderhoud en restauratie van de kerk en bijgebouwen is weinig of geen geld. In 2006 werd begonnen met een opknapbeurt voor het kleuterschooltje, dat tevens dienst doet als ontmoetingsruimte voor de kerkleden. In 2009 werd het dak vernieuwd. In 2010 konden we met eigen ogen deze veranderingen aanschouwen. We waren toen te gast ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Aiud. Met een grote groep Aalsmeerders woonden we dank- en jubileumdiensten bij. Het was een mooie reünie voor velen.
In 2012 werden er dubbele ramen en nieuwe kozijnen in de kerk geplaatst, wat zeker zal schelen in de stookkosten. Vorig jaar werd begonnen met de bouw van een klein rouwcentrum. De mensen in Aiud zijn arm. De dertigers zijn inmiddels weggetrokken naar het buitenland en de twintigers volgen na hen. Sommigen komen terug na ginds gespaard te hebben terug om in Aiud iets nieuws op te zetten.

In 2016 is onze bijdrage nog steeds hard nodig. Hoewel er in sommige delen van het land enige economische vooruitgang valt te bespeuren is Roemenië nog steeds een arm land en is onze financiële bijdrage van harte welkom. De gemeente vergrijst. Er is naast onderhoud van de gebouwen ook  medicinale hulp nodig en de voedselpakketten zijn een welkome aanvulling voor de huishoudens van de arme gezinnen. Hiertoe dienen onze bijdragen. Mooi  is ook dat een deel van het geld gaat naar de Bijbelvakantieweek, die ook bezocht wordt door kinderen van buiten de gemeente.

Het is goed dat de diaconieën van de Hervormde wijken Aalsmeer Dorp en Aalsmeer Oost en de Protestantse gemeente van de “Open Hof Kerk” samenwerken en contact houden met de gemeente van Aiud en kennis nemen van de behoeften en zorgen aldaar.

De commissie bestaat uit de volgende leden:Paul van der Boon, Annie van den Broeck, Hedwig Overbeek en Casper van der Schilden.


KERSTGROETEN UIT AIUD

2014-02a 0124nl

 

Lieve vrienden,

Het is weer Kerst. Wij voorberijden nu, om te gaan met oudelingen naar families van Felenyed van onze gemeente, om de goede bericht toe te brengen. Het is mooi om te ontmoeten, en om te zien veel menzen die zijn dankbaar voor jullie hulp. Wij (met diakenen) hebben weer paketjes gemaakt voor kerst voor weduwen of arme families. Dat gebeurde voorige week. Kinderern morgen krijgen paketjes met de feest. hopelijk het zaal mooi zijn. Met de morgen dienst zullen we avondmaal vieren. En naturlijk denken we aan jullie, aan de gemeente in Aalsmeer.

Doe de goerten aan idereen.

Gezegende Kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!

Alle beste:

Konrád en Ildikó

515201 Felenyed (Aiudul de Sus)
Gh. Lazar 19 Fehér megye (Alba)
0744663315
AiudKerst201501 AiudKerst201502

AiudKerst201503 AiudKerst201504


PAASGROETEN UIT AIUD

Oost-InnOntmoeting20150401-01

"U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam:
Het bloed van Christus."  | 1 Petrus 1: 19

Liefe vrinden,

toen ik de brief ontvang van Marianne en Casper, ik was bezig om e-mail te schrijfen. Allereerst wil ik nog eens dank zeggen voor fotos met kleinkinderen. De groep van Ildi heeft gewonnen en op 20 april gaan ze naar Brussel voor 3 dagen. 

Diensdaag hebben de diakenen de levensmiddel paketten gemaakt. Dat is altijd gezellig. Namens de gemeente wil ik heel haartelijk danken de hulp van gemeenten in Aalsmeer en speciaal het werk van Roemenie commissie. Jullie liefde betekend veel voor ons. Haartelijke groeten en een mooie en gezegende Paasfeest voor idereen.  Ik stuur een paar fotos. 

God zegen jullie!

Haartelijke groeten van Konrád, Ildikó en de gemeente.

 Oost-InnOntmoeting20150401-02Oost-InnOntmoeting20150401-03Oost-InnOntmoeting20150401-04


 

KERSTGROETEN UIT AIUD

kerstAiud2014

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Johannes 1,9

Liefe mensen,

het is weer kerst tijd, maar hier is geen sneuw en geen koud. Toch Kerst is altijd mooi. 

Vorige week hebben we de kerst pakketten klaar gemaakt voor weduwen en oude mensen. Idereen was heel bli en zij hebben dank zeggen tegen jullie en zij wensen aan jullie vrolijk Kerst feest en veel gezondheid . Waren 64 levensmiddel pakketten met veel dingen darin. Kinderen krijgen ook kerst pakketten op erste kerstdag avond (en deel was gefinanceerd van jullie hulp). Daar is een kinder kerstfeest en zij spelen een stuk van de bijbelze verhal van geborte van Jezus. Ik hoop het zal mooi zijn. 

Wij hebben de projektor gekocht en ook en paar keer al gebruiken. Het is een heel goede hulp. Wij gebruiken met catechisatie, met jeugd (nu hebben we een klijne maar goede groep), met de kinder bijbelweek, maar okk met agape, bijbelstudie en andere gelegenheiden. Soms in kerk ook.

Nog eens heel haartelijk bedankt voor steuning van Aalsmeer. Jullie betekenen veeel voor ons. 

In onze naam, in naam van diakonaal groep, van kerkenraad en van hele gemeente wensen we heel mooie feestdagen, een Kerst vol met liefde van Jezus en veel gezondheid in het nieuw jaar. Alsjeblieft doorgeven aan Roemenie Commissie en aan hele gemeente.

God zegen jullie!

Haartelijke groeten van:

Familie Lőrincz - Konrád en Ildikó

515201 Felenyed (Aiudul de Sus)
Gh. Lazar 19 Fehér megye (Alba)
Roemenië

 kerst2014-02kerst2014-01kerst2014-03


 

 

 


RoemenieOkt2014-02 RoemenieOkt2014-01 RoemenieOkt2014-07

Bezoek in oktober 2014 aan de zustergemeente in Aiud, Roemenië.
Allereerst de hartelijke groeten uit Aiud/Felenyed van Konrad, Ildico en alle gemeenteleden.
Wat zijn we weer warm ontvangen, met soep e.d. Het waren bijzondere dagen, waarin we fijne gesprekken hadden en ook de vorige dominee Zoltan en Trude mochten ontmoeten. Inmiddels alweer 4 jaar geleden dat we er geweest waren, toen als grote groep uit Aalsmeer t.g.v. het 200-jarig bestaan van de kerk daar. Er is best wel wat veranderd in de steden en aan de infra-structuur daar naar toe, maar in de kerkelijke gemeente die wij ondersteunen is eigenlijk niet zoveel veranderd.
RoemenieOkt2014-06Zondagmorgen in de kerk een prachtige dienst meegemaakt, waar we liefdevol zijn toegesproken door ds Konrad die ons namens de gemeente zeer bedankte voor alle steun, met name aan de allerarmsten en zieken die geholpen zijn met geld voor voedsel en medicijnen. De jeugd was jammer genoeg niet aanwezig in de dienst, die zaten n.l. allemaal in een andere kerk in Aiud vanwege een uitwisselingsprogramma met een Hongaarse school. Het is echter nog steeds een financieel probleem om de kinderen te laten studeren.
Ildico is nu begonnen met het geven van bijles, om ze naar een dusdanig niveau te krijgen dat ze in aanmerking komen voor een studiebeurs door de Staat. Dat is mooi want zoals overal heeft ook daar de jeugd de toekomst. Het land heeft wel degelijk kansen (zo´n mooi en vruchtbaar land) en als de kennis wordt vergroot, biedt dat perspectieven voor de toekomst.
We hebben gezegende dagen gehad met elkaar en hopen onze zustergemeente zo te mogen
blijven ondersteunen, ook in geestelijke verbondenheid.
Namens de Roemenië-commissie,
Casper en Marianne van der Schilden
Marja en Joop de Vries

RoemenieOkt2014-05 RoemenieOkt2014-03 RoemenieOkt2014-04


 

Paasgroeten uit Aiud, Roemenië.

Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here.

Van Konrád en Ildikó ( de predikant van Aiud Felenyed en zijn vrouw) kregen we vorige week de beste  Paaswensen gestuurd. 
Ze uitten hun dankbaarheid voor het geld dat ze toegestuurd krijgen van de diaconie van de drie gemeenten te Aalsmeer, waarvan ze 70 voedselpakketten hebben klaargemaakt (zie foto's). Het merendeel is al weggegeven en de ontvangers zijn heel dankbaar daarvoor, ook de geestelijke ondersteuning betekent veel voor ze. 

Met Konrád en Ildicó gaat het goed, net als met Trude en Zoltán, de ouders van Konrád en net zo met de zonen Peter, die bouwkunde studeert in Cluj en David, die 14 jaar is en vorig jaar geloofsbelijdenis heeft gedaan. 

Namens de gemeente te Aiud Felenyed gezegende Pasen en de hartelijke groeten gewenst door Konrád en Ildico.

roemenie2014-3roemenie2014-2roemenie2014-4roemenie2014-6


Januari 2014

Bericht uit Aiud Felenyed, Roemenië

Onlangs kregen we een brief  van Konrád en Ildicó, de predikant en zijn vrouw, waarin ze ons informeren over het diakonale werk in Felenyed, gesteund door Aalsmeer.
Scékely Gyzözö heeft hulp gekregen tijdens zijn ziekbed. Helaas is hij op 28 oktober overleden op 24-jarige leeftijd, de familie heeft steun gekregen voor de begrafenis, daarnaast heeft zijn grootmoeder (Katona Gizella) ook extra ondersteuning gekregen..
Een paar weken later werd Kolcsär Boglärka , een meisje van 16 jaar oud, heel erg ziek. Eén van haar nieren functioneerde niet. Na een moeilijke operatie  gaat het beter, maar de mogelijkheid blijft dat er nog een operatie volgt indien de overgebleven nier niet goed functioneert. De familie die erg arm is wordt geholpen met geld van de Roemenië-commissie.
De woensdag voor Kerst hebben de diakenen  levensmiddelenpakketten  voor  65 weduwen en armen  gemaakt. Deze keer waren de pakketten groter, omdat een familie uit Felenyed  210 kg. meel heeft gedoneerd. Konrád is hier heel blij mee, hij noemt het de eerste vruchten van het voorbeeld van de Roemenië-commissie.
Daarnaast is er € 50,00 aan kinderkerstpakketten besteed, de rest is door de ouders betaald, en ook hiervoor werd gedoneerd door andere gemeenteleden. Een gehandicapte vrouw, die al eerder hulp kreeg,

Scékely Ildikö heeft een brief en een gedicht geschreven, waarin zij de gemeenten in Aalsmeer veel gezondheid toewenst. Helaas was er geen vertaling hiervan. Zij wenste ieder gezegende Kerstdagen en veel blijdschap voor het nieuwe jaar, met heel veel liefde. Ook Ildicó en Konrád wensen de gemeenteleden veel zegen toe.

De Roemenië-commissie  heeft al 22 jaar contact met de gemeente te Aiud –Felenyed en doneert regelmatig  medicijnen en voedselpakketten. Daarnaast werden op kosten van de commissie o.a. dubbele ramen geplaatst in kerk- en bijgebouwen. De commissie bestaat uit Annie van den Broeck, Paul van der Boon, Joop de Vries en  Hedwig  Overbeek .We hopen ook dit jaar weer op een gezegende samenwerking,

Namens de Roemenië-commissie, Casper van der Schilden


 

 

AiudPasen2013 1 AiudPasen2013 2AiudPasen2013 3

 

Roem201303aRoem201303b

Roem201303cRoem201303d