De ZWO-Commissie Hervormde Gemeente, Aalsmeer

Er verschijnen regelmatig stukjes van de ZWO-commissie in het kerkblad. Maar wat doet de ZWO, wie heeft zitting in de ZWO en hoe is de ZWO georganiseerd?

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Een mond vol. Maar het komt hierop neer: hulp aan iedereen die bezig is met het uitdragen van God’s Woord, waar ook ter wereld.

Zo ondersteunt de ZWO de zendelingen die vanuit de Hervormde Gemeente Aalsmeer zijn uitgezonden, te weten Paulien Naber en of uit andere kerken zoals Fred en Wilma Westerink. Daarnaast worden er collectes gehouden voor onder andere Trans World Radio (T.W.R.), de vereniging voor zending in Nederland (I.Z.B.) en Kerk in actie. Het doel is om de collectes zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende geledingen van de ZWO. Verder beheert de ZWO het geld, die u als gemeente, in de zendingsbussen doet. Momenteel worden dit geld besteed aan de maandelijkse bijdrage van één van de zendelingen. Tevens worden er verschillende acties op touw gezet om extra geld bij elkaar te krijgen.

Om deze zendingsdoelen te kunnen ondersteunen is de ZWO afhankelijk van de bijdragen van u als lid van onze gemeente. De ZWO vindt het belangrijk dat met name de zendelingen die vanuit onze eigen gemeente zijn uitgezonden voldoende kunnen worden ondersteund. Zodoende zal de ZWO in het najaar, om het jaar,  een actie houden, de zogenaamde acceptgirokaarten actie. Het doel van deze actie is om voldoende geld bij elkaar te brengen om als ZWO de komende twee jaar onze eigen zendelingen met een vast bedrag per maand te kunnen ondersteunen.

Wie zitten er in de ZWO-commissie en hoe is deze georganiseerd

De ZWO staat onder verantwoording van de diaconie. Invulling aan deze commissie wordt gegeven door drie leden uit wijk Dorp en drie leden uit wijk Oost.

De commissieleden zijn:

  • Edwin Koster - voorzitter
  • Henk van Eijk - secretaris
  • Cees Harting - penningmeester
  • Marja Baardse
  • (vacature)

De ZWO vergaderingen zijn onderdeel van de diaconie vergaderingen. In deze vergaderingen wordt o.a. het wel en wee van de zendelingen besproken en wordt het doel bepaald van de 12 ZWO-collectes die per jaar gehouden worden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan contact op met één van de leden van de ZWO-commissie of diaken. We stellen u betrokkenheid zeer op prijs om zo met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan het doel van de ZWO: het uitdragen van Gods Woord waar ook ter wereld… dus ook in Nederland!

Namens de ZWO

Edwin Koster

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.