De Hervormde Gemeente Aalsmeer behoort als onderdeel tot de Nederlands Hervormde Kerk. In de lijn van de kerkorde is de Hervormde Gemeente Aalsmeer een centrale gemeente met twee wijkgemeenten nl. Dorp en Oost en de daaraan verbonden predikantsplaatsen.
In een centrale gemeente, dus ook in de Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaan enkele centrale organen , zoals de Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters, en diverse commissies. Over deze organen en commissies vindt u in de website verdere informatie.
Daarnaast kent elke wijkgemeente haar wijkkerkenraad, die vooral op inhoudelijke terrein, geheel zelfstandig beleid kan voeren.
De doelstelling of taak van de kerkenraad is eenvoudig gezegd: het leiden van de gemeente.
Binnen de kerkenraad bestaan verschillende ambten en die elk een eigen taak hebben. Samen met de predikant dienen zij de gemeente.
De kerk kent drie ambten nl.de predikant, de ouderling en de diaken.
De leden van de kerkenraad worden gekozen door die gemeenteleden die lidmaat zijn van wijk Oost. In principe wordt het ambt uitgevoerd voor een termijn van vier jaar met een maximum van 12 jaren aaneengesloten.

De samenstelling van het moderamen is:

  • Berend Vollmuller - ouderling, voorzitter
  • Simon Dijkstra - ouderling, scriba
  • . - diaken
  • ., ouderling kerkrentmeester

Post voor de kerkenraad kunt als volgt adresseren:

Hervormde Gemeente Aalsmeer - Wijk Oost
Scriba Dhr. S. Dijkstra
Hendrikstraat 23
1432 . Aalsmeer
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 
MJ Zandbergen
Ds. Menno Zandbergen
Predikant
 
SD 
Simon Dijkstra
Ouderling, Scriba
BV
Berend Vollmuller
Ouderling, Voorzitter

 
MA2
Marjan Alderden
Ouderling
vrouw 
Annette Hulsebosch
Ouderling 
 
 CSP
Cees Piet
Ouderling, Scriba AK
 
man
Bert Rijkmans
Ouderling  
 
MAvdL
 Mirjam Alderden
Jeugd Ouderling
 
 
man
Reinier Voskamp
Jeugd Ouderling
 
 
 
 
 JvD
Joan van Dongen
Ouderling Kerkrentmeester
  
 man
Richard van 't Hoog
Ouderling Kerkrentmeester
 
 
.
 
MB1
Marja Baardse
Diaken
 vrouw
Corrie van Honk
Diaken
MN-01
Mijndert Noordhoek
Diaken
RS2
Remco Schreuders
Diaken